Tájékoztató

A képzési tájékoztató letölthető .doc és odt. formátumban:

 

Tájékoztató a szocioterapeuta képzésről

 

A szocioterapeuta képzés, pszichoanalitikusan orientált elméletre és művészetterápiás módszerre épülő csoportvezetői képzés. A képzés elvégzését követően szocioterápiás csoportvezetői jogosultságot szerez az, aki teljesíti a képzés követelményeit. A csoportvezetői jogosultságot a Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület keretében vezetett csoportvezetői regiszterbe történő felvétel és a résztvevő számára adott tanúsítvány igazolja. Az egyesület képzése regisztrált felnőttképzés (nyilvántartási szám: 13-0699-05).

 

A Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület által elfogadott képzési standardok, amelyek alapján a kiképző csoportok történnek:

 

S Z O C I O T E R A P E U T A   C S O P O R T V E Z E T Ő –i  O K L E V É L

annak adható - azok kerülnek az Egyesület által vezetett "Szocioterápiás csoportvezetői kataszterbe" - akik képzésükben az alábbi krediteket teljesítik:

 

                              sajátélmény (művészetterápiás csoportban)                             120 óra

                              csoportvezetés technikai szeminárium                                      60 óra

                              csoportvezetés elméleti szeminárium                                        60 óra

                              szocioterápiás csoportvezetés szupervíziója                              120 óra

                              szocioterapeuta csoportvezetői képzés összes óraszáma               360 óra

 

A képzettség megszerzéséhez felállított standardok a csoportvezetési jogosultságot és hitelességet szolgálják. Optimális formában három év alatt elérhető képzettség. Időkihagyásokkal - egységenként - is megszerezhető a képzettség. Az egységek: sajátélmény (120 óra), technikai- és elméleti szeminárium (120 óra), szupervízió (120 óra). A képzés felépítése: első év (hetente 3 órában): sajátélmény, négy művészetterápiás technikából (képzőművészet, mozgás, zene, biblioterápia); második év (páros heteken 3 órában):  technikai szeminárium – művészetterápiás csoportvezetési gyakorlat; második év (páratlan heteken 3 órában):  csoportvezetés elméleti szeminárium; harmadik év: szupervízió (saját közegre adaptált művészetterápiás csoport szupervíziója)

 

A képzés tandíját minden év májusában az Egyesület Kiképző Művészet- és Szocioterapeuta Tanácsa állapítja meg a következő tanévre vonatkozóan. A következő év tandíja félévenként 100.000 Ft. A félév tandíját vagy havonta lehet fizetni, vagy október 15-ig és február 15-ig egy összegben kell befizetni. Minden kiképző csoportban lehetőség van az Egyesület ösztöndíjasaként két főnek 50%-os díjért részt venni. A vidékről (50 km-en túl) a kiképző csoportba járó résztvevőknek lehetőségük van a félévi tandíj 30%-ig útiköltség-térítésre. Egyszerre egy kedvezmény vehető igénybe.

 

Jelentkezni folyamatosan lehet a képzésre. A jelentkezőket várólistára vesszük. A kiképző csoportok indulása előtt a várólistán lévőket megbeszélésre hívjuk. A csoportok indulási ideje szeptember, de igény esetén januárban is indítunk csoportot. A kiképzőcsoportba kerülés a jelentkezés sorrendjében történik. A csoport induló létszáma minimálisan 10 fő és maximálisan 15 fő. Jelentkezni lehet E-mailben info@mmszke.hu  vagy elektronikusan https://docs.google.com/forms/d/1__QUIgmKCkHGbWe2MODZCliiuSGJrXh0L24J60P...

 

 

 

Németh László    Nagy-György Attila

Benkó Erzsébet   

MMSZKE vezetői, kiképző szocioterapeuták

CsatolmányMéret
TÁJÉKOZTATÓ 2019.pdf164.96 KB
A művészetterapeuta képzés tananyag egységei.pdf102.45 KB
modules_credits_art_therapy_course.pdf216.85 KB