Közösségi és civil tanulmányok szakirányú továbbképzés

Közösségi és civil tanulmányok szakirányú továbbképzés

képzés megnevezése: közösségi és civil tanulmányok 

jelentkezési határidő: 2008. augusztus 21.  

szakfelelős oktató: Tausz Katalin, Nizák Péter 

képzési idő, hely: 3 félév 

tagozat: LEVELEZŐ 

konzultációs napok: havonta 1 hét 

(4x5 nap/félév) 

végzettség: közösségi és civil szakértő  

Költségtérítés:  150 ezer Ft/félév (3. szemeszter: 50 ezer Ft/félév)  

 

Az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika tanszék új szakirányú továbbképzési szakot indít, „Közösségi és civil tanulmányok" néven. Az országban egyedinek számító szakirány indítása azon a felismerésen alapul, hogy az összetett társadalmi problémákat a humán segítő szakmák önmagukban nem tudják kezelni, a problémák hatékony kezelése csakis a szakmák közötti együttműködés révén lehetséges. Ennek megfelelően a továbbképzési lehetőség több szakterület számára is nyitott. A szakirány sikeres bevezetése, tapasztalatai alapján, annak képzési tervére építve tervezzük a közeljövőben a közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak indítását is.

 

A képzés tartalma

A szakirányú továbbképzési szak közösségi és civil szakembereket képez. A szakirányt elvégző hallgatók képesek lesznek helyi fejlesztési folyamatokat kezdeményezni, azokhoz szakmai segítséget nyújtani, és résztvenni  a fejlesztéssel összefüggő tervezési és értékelési eljárásokban. A szakirány elvégzése során a hallgatók megismerik a civil társadalom és benne a nonprofit szektor mai nemzeti, európai és globális jelentőségét és szerepét, s gyakorlati ismereteket kapnak arról, hogyan  kell működtetni a civil szervezeteket, hazai és nemzetközi hálózatokat, hogyan lehet a működéshez forrásokat keresni.

 

Érvek a jelentkezés mellett

Közösségi munkásokra, civil szakértőkre mindhárom szektornak szüksége van. A kormányzati szektor a közigazgatásban (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei bármelyikében alkalmazhat közösségi munkásokat és civil szakértőket az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia, a civil társadalom fejlesztése, és a lakossággal, annak szervezeteivel történő együttműködés érdekében. A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségi munkásokat és civil szakértőket, de az üzleti szektor szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, képzéssel, művelődéssel, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel, stb. foglalkozó cégei is fokozhatják hatékonyságukat közösségi munkások és civil szakértők munkába állításával.

 

A jelentkezők köre

A szakirányra alap és mesterképzési szakon végzett hallgatókat is várunk. A képzési területek listája széles (társadalomtudományi képzési terület, jog és igazgatási képzési terület, gazdaságtudományi képzési terület, bölcsészettudományi képzési terület, pedagógusképzés képzési terület, orvos és egészségtudományi képzési terület), hiszen a szakirány olyan ismereteket, készségeket, kompetenciákat ad, fejleszt, melyet a fenti képzési területeken végzett hallgatók mindegyike számára hasznos lehet.

 

Felvételi követelmények:

Társadalomtudományi, jog és igazgatási, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, pedagógusképzés vagy orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett főiskolai vagy egyetemi diploma, BA vagy MA végzettség.

 

Felvételi eljárás: felvételi beszélgetés

 

Jelentkezési lap letölthető AZ ELTE Társadalomtudományi Kar honlapjáról www.elte.tatk.hu, a szakirányú továbbképzési szakok menüpontból:

 

http://www.tatk.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=875